Articles

ทริป No.1 เขาจีนแล อ่างซัลเหล็ก เขาตะกร้าทอง

 

วัดเขาจีนแล เป็นวัดในจังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ที่ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ตั้งอยู่หุบเขาจีนแลในท้องที่ ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดลพบุรีประมาณ 18 กิโลเมตร การคมนาคมสะดวกทั้งปี อยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำซับเหล็ก แต่เดิมบริเวณวัดนี้เป็นป่าทึบเต็มไปด้วยป่าไผ่ หลวงพ่อลี (พระครูอุบาลี ธรรมาจารย์) ได้เดินธุดงค์มาถึงที่นี่ เห็นภูมิประเทศเหมาะสมดี จึงหยุดยั้งอยู่และตั้งสำนักสงฆ์ขึ้น วัดเขาจียแลนี้เป็น สถานที่สงบร่มรื่นธรรมชาติสวยงามเพราะตั้งอยู่กลางหุบเขาภูเขาล้อมรอบทั้งสี่ด้าน พระพุทธรูปสำคัญ 2 องค์ คือ พระพุทธรูปใหญ่ ที่หลวงพ่อลีสร้าง และพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงสร้างถวายซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดเขา ที่วัด แห่งนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการไปเที่ยวพักผ่อนชมธรรมชาติหรือไปแสวงบุญ มีโบสถ์รูปร่างแปลกสวยงามสำหรับให้บำเพ็ญธรรม มีสำนักชีคอยบริการให้ความสะดวกแก่ผู้ไปเที่ยวและไปทำบุญและยังมีหอสมุดของวัดซึ่งมีหนังสือธรรมะต่าง ๆ มากมายไว้บริการ

เวฬุวันหรือวัดเขาจีนแล เมื่อผ่านทุ่งทานตะวันไปแล้ว ก็จะตรงเข้าสู่เขตวัดเขาจีนแล โดยจะผ่านเข้าปากหนุมาน ที่อ้าปากทำเป็นซุ้มประตูรอรับศรัทธาที่จะมายังวัด สมกับที่ได้ชื่อว่าลพบุรีเป็นเมืองหนุมาน ผ่านเข้าปากหนุมานไปแล้ว ถนนก็ยังคงดิ่งสู่เชิงเขาเรื่อยไป วัดจะตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่เชิงเขาหรือบนเขา สร้างไว้สวย มีบันไดสำหรับทางขึ้นเขาจำนวน ๙๔ ขั้น

อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ที่อยู่ในเขตตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นอ่างเก็บน้ำธรรมชาติมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ

ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ชาวฝรั่งเศสและอิตาเลี่ยน เป็นผู้วางท่อส่งน้ำดินเผาจากอ่างซับเหล็กเข้าไปในเขตพระราชฐาน ต่อมาในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีการสร้างเขื่อน ดินกักน้ำเพื่อเก็บไว้ใช้ในการเกษตร ต่อมามีการสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำ มีศาลาชมทิวทัศน์ สามารถมองเห็นเขาจีนแล ทัศนียภาพสวยงามมาก

การเดินทาง ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 (ลพบุรี - สิงห์บุรี) แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3028 ตรงสี่แยกไฟแดง (กม.ที่ 18)เข้าไปอีกระยะทางประมาณ 6 กม. มีรถโดยสารประจำทางผ่านหลายสาย คือ สายลพบุรี - ท่าโขลง ,สายโคกสำโรง - บ้านหมี่ และสายสิงห์บุรี – บ้านหมี่

 

วัดเขาตะกร้าทอง หรือ วัดสุวรรณคีรีปิฎก เป็นวัดที่สร้างอยู่บนภูเขาใกล้กับบริเวณอ่างซับเหล็ก จังหวัดลพบุรีโดยพระสุปฏิปัณโณผู้ก่อสร้างวัดนี้ขึ้นมาคือ หลวงปู่บุญเหลือ และหลวงปู่ขาว ซึ่งในขณะนั้นได้เดินธุดงค์ผ่านมายังสถานที่แห่งนี้กล่าวกันว่า บริเวณยอดเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดนี้มีลักษณะเป็นแอ่งคล้ายกับตะกร้าเมื่อยามต้องแสงแดดนั้นบริเวณแอ่งนี้จะมีแสงระยิบระยับคล้ายกับทองจึงเป็นที่มาของชื่อวัดเขาตะกร้าทองดังกล่าวหลวงปู่บุญเหลือท่านได้มรณภาพไปตั้งแต่ปี 2516 ยังเหลืออยู่แต่หลวงปู่ขาวซึ่งตอนนี้ได้ไปสร้างวัดอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษ พวกเราเลยไม่มีโอกาสได้กราบนมัสการท่านภายในวัดจะมีถ้ำผู้ก่อกำเนิด ประดิษฐานพระพุทธรูปและรูปปั้นหลวงปู่บุญเหลือ และปู่ฤาษี ห้องถัดมา คือถ้ำมหาโชคซึ่งอยู่ในถ้ำ มีค้างคาวน้อยใหญ่อาศัยอยู่ข้างในเป็นห้องโถงประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่
สิ่งมหัศจรรย์ที่เราได้พบคือห้องโถงประดิษฐานพระพุทธรูป กับจุดที่ค้างคาวอาศัยนั้นห่างกันไม่เกินสิบก้าว แต่บริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธรูป จะไม่มีค้างคาวมาเกาะด้านบนและไม่มีมูลค้างคาวให้เห็นเลยแม้แต่น้อย ... หลวงพี่เล่าว่าพอตกเย็นบรรดาค้างคาวน้อยใหญ่ก็จะบินออกจากถ้ำไปหากิน เห็นเป็นขบวน สวยงามมากบริเวณชั้นบนสุดจะเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อใหญ่และเจ้าแม่กวนอิมหลวงพี่บอกว่า ไม่ค่อยมีใครรู้จักวัดนี้มากนัก เนื่องจากเป็นวัดที่เน้นสายกรรมฐาน จึงมิได้ทำการประกาศออกไปแต่ถ้าหากญาติโยมสนใจอยากที่จะมาปฏิบัติธรรม ทางวัดก็ยินดีต้อนรับแม้ว่าอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายมากนัก เนื่องทางวัดมีพระอยู่น้อยโดยขณะนี้มีพระจำวัดเหลืออยู่เพียง 4 รูปเท่านั้น แต่สิ่งที่ได้มาก็คือความสงบทั้งทางกายและทางใจเมื่อได้มาสัมผัสจึงคิดว่าหากมีโอกาสก็อยากให้พวกเราที่สนใจช่วยเผยแพร่วัดให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายต่อไป

Thai Massage by Kannaree Massage. | Copyright © 2015. All Rights Reserved. | nightlifebkk@yahoo.com